הסכמי ממון

חוק יחסי ממון התשל"ג- 1973, קובע שנכסים אשר נצברו לאורך חיי נישואין במהלך חיים משותפים, יחולקו בחלוקה שווה בעת גירושין. החוק תקף למקרים בהם לא נעשה הסכם ממון המתנה על החוק ושנחתם ע"י בני הזוג לפני הנישואין או במהלכם.

כיום ככל שגיל הנישואין הממוצע עולה ובני זוג נישאים כאשר ברשותם רכוש, עליו הם מעוניינים לשמור, צובר תחום הסכמי הממון תאוצה ובני זוג רבים עורכים הסכמי ממון לפני מועד נישואיהם, כאשר בהסכם מתייחסים למצב של פירוק התא המשפחתי וגירושין.

אצל זוגות הנישאים בשנית (או בפעם השלישית), הסכם ממון נתפס כמחוייב המציאות, זאת לאחר שחוו משבר גירושין וכעת מבינים את משמעות הדברים לעומקם.

גידול באחוזי הגירושין בישראל והחשש של בני זוג להיקלע לגירושין טעונים, תורם גם כן  לגידול במספר בני הזוג הבוחרים לערוך הסכם ממון.

משרדנו מתמחה בגיבוש הסכמי ממון במקצועיות, סבלנות, רגישות ופתיחות באופן שיסייע לכם להגיע להסכם מדוייק וראוי עבור שניכם! וזאת מבלי לגרוע מההרמוניה הזוגית והאהבה שבינכם, אלא דווקא תוך חיזוקם.

הסכם ממון באמצעות גישור משפחתי קרא עוד.

מהו הסכם ממון?
הסכם ממון זהו חוזה הצופה פני עתיד, שניתן לעורכו לפני הנישואין או במהלכם ומטרתו להסדיר את חלוקת הזכויות והחובות הכספיים, הממונים, של כל צד ברכוש שקיבל או צבר אם וכאשר יפקע קשר הנישואין כתוצאה מגירושין.

הסכם ממון יכול שיכלול גם הסכמות באשר לגובה תשלומי מזונות במקרה של גירושין וכן הסכמות בנושאים של מתנות או ירושה עתידית, על אף שאינם בחזקת רכוש קיים אצל אחד מהצדדים בעת הנישואין.

מטרת הסכם הממון הינה מניעת מחלוקות וסכסוכים בנוגע לחלוקת רכוש וכספים בעת פקיעת הנישואין.

הסכם ממון יכול שיעשה ע"י כל זוג החולק חיים משותפים, ללא תלות בהגדרתם החוקית: נישואין, ידועים בציבור, נישואים אזרחיים, נישואים שניים, קשר בין בני זוג מאותו המין, הסכם נישואין וכיו"ב.

הסדר הממון יוצר סטייה מהקבוע בחוק יחסי ממון ובמסגרתו בני זוג רשאים לגבש עצמאית דרך באמצעותה יחלקו את נכסיהם במקרה של גירושין או בעת סיום קשר בין ידועים בציבור.

הסכם ממון מחייב עמידה במסגרת אותה החוק מתיר לשנות, לפיכך לא יתאפשר מצב בו תשללנה זכויותיו של צד לטובת האחר.

הסכם ממון הוגן, מאוזן וצופה פני עתיד, יבטיח לכם שקט נפשי, ינטרל חששות רבים במהלך חיי הנישואין ואף יבטיח את זכויותיכם בצורה הרמטית.

מתי יחתם הסכם ממון?
הסכם ממון יחתם על פי רוב לפני מועד הנישואין, אולם ניתן לגבש הסכם ממון גם לאחר הנישואין.

הסכם ממון הנחתם לפני מועד הנישואין, יחתם ע"י נוטריון וזאת כדי להעניק לו תוקף משפטי מחייב. תפקיד הנוטריון, לוודא שהצדדים חתמו על ההסכם מתוך רצון ובחירה חופשית.

הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין, יש להביאו לידי אישור בבית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני וזאת כדי למנוע כפייה או ניצול מטעמי חוסר תום לב, של צד אחד כלפי הצד האחר. בבית המשפט לענייני משפחה/בביה"ד, יבררו כי הצדדים להסכם מבינים את זכויותיהם וכי מקבלים על עצמם את סעיפי ההסכם מתוך בחירה חופשית ומודעות להשלכות העתידיות.

ללא קשר לשלב שבו נחתם ההסכם, הרי שכל שינוי בו צריך להיעשות בכתב ולקבל את אישור בית המשפט וזאת על מנת שהשינוי האמור יחייב את בני הזוג במקרה של גירושין.

חסרונות הסכם הממון
לא אחת נשמעת ביקורת נוקבת כנגד הסכמי ממון, בטענה כי אלו מנוגדים לערכים עליהם מושתת מוסד הנישואין. ההנחה הבסיסית הינה כי זוג בוחר להינשא מתוך אהבה טהורה, ללא מניעים כלכליים נסתרים או רדיפת בצע.

במצב דברים זה, כאשר בן זוג אחד יבקש את האחר לחתום על הסכם ממון, מייד קמות ועולות תחושות קשות של עלבון והטלת דופי ביושרה, הדבר עשוי ליצור קרע בין השניים ואף להוביל לפרידה בטרם נישואין.

בנוסף, אם בן הזוג שנתבקש לחתום על גבי הסכם הממון מסרב, הדבר עלול להתפרש כאילו הוא מעוניין בכספו וברכושו של בן הזוג, זאת גם אם מקור סירובו טמון בשיקולים ערכיים שונים.

הידיעה כי הסכם ממון קיים ומונח במגירה ל"ימים גשומים", עלולה לגרום למתחים בין בני זוג במהלך חיי הנישואין.

הסכם ממון שנחתם לצורך הגנה מפני נושים, עשוי להוביל את הנושים לטעון להשתתפות בן הזוג שאליו עבר הרכוש בחובות, על פי עקרון איזון משאבים או הלכת השיתוף.

בן זוג של חייב, יכול לנצל לרעה את הסכם הממון בכך שיצא עם כל הרכוש וידרוש גירושין. במצב דברים זה, בן הזוג החייב, ששקע בחובות, יישאר עם חובותיו שלו, ללא רכוש וללא בן זוג.

יתרונות הסכם הממון
הסכם ממון עשוי למנוע הליכי משפטיים קשים וארוכים במקרה של גירושין.

הסכם ממון מגן מפני סחיטה ודרישות בלתי הגיוניות של בן זוג אשר אינו חפץ בגירושין.

הסכם ממון יוצר יציבות ובטחון במערכת היחסים, כל צד יודע את מקומו בהיבט הכלכלי ויכול לכלכל את צעדיו העתידיים בהתאם.

הסכם ממון מגן על ילדים מנישואין ראשונים ואף עשוי לשפר את מערכת היחסים בין הילדים מהנישואים הראשונים ובין בן הזוג החדש של ההורה.

הסכם ממון מקים הגנה מפני נושים של אחד מבני הזוג. הסכם הממון מונע אפשרות שנושים יקדימו את זכויות בן הזוג.

יתרונותיו של הסכם הממון עולים על חסרונותיו, יחד עם זאת, זוגות רבים עדיין מתקשים בשם הקונפליקטים הרגשיים הכרוכים בחתימה על הסכם ממון, להיקשר בהסכם מסוג זה.

במשרדנו תוכלו לנהל הליך גישור משפחתי שמטרתו, גיבוש הסכם ממון. הסכם ממון שגובש במסגרת הליך גישור משפחתי, יאפשר התמודדות על הקונפליקט הרגשי הטמון בהליך, ימנע הסלמה רגשית ויאפשר לבני הזוג ליהנות מיתרונותיו הרבים. הסכם ממון ייצר יציבות ובטחון במערכת היחסים כאשר כל צד מודע לחלקו בשותפות.  הסכם ממון המושג באמצעות גישור משפחתי יאפשר לבני זוג לצמוח יחדיו מתוך כבוד, הבנה הדדית, גיבוש הסכמות, שיח מבוסס צרכים ובכך יתאפשר ניטרול החסרונות המנויים לעיל.

צור קשר