גישור אזרחי

מה ההבדל בין גישור לבוררות?

הגם שגישור ובוררות מהווים חלופות לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, הליך בוררות והליך גישור שונים מהותית האחד מהשני. בהליך בוררות, מציגים הצדדים את עמדתם וראיותיהם בפני הבורר ובסיום ההליך, הבורר הוא שמקבל את ההחלטה ונותן פסק בוררות, בעוד בהליך גישור, ההחלטות וההסכמות מתקבלות ע"י הצדדים להליך הגישור והמגשר תפקידו להכווין ולסייע לצדדים לגבש הסכמות.

מהי מסגרת החיסיון/סודיות בהליך הגישור?

הליך הגישור כולו הוא הליך סודי. בהליך נוכחים אך ורק הצדדים להליך , או מי מטעמם, בהסכמת שני הצדדים. כל שנאמר במסגרת הליך הגישור סודי כך שלא ניתן להביאו בפני בית משפט ולא ניתן להעיד בבית המשפט את המגשרים. הדבר מהווה יתרון גדול, בתחום הגישור העסקי, וזאת מכיוון שהסודיות והחיסיון מונעים פגיעה עתידית במוניטין החברה.

מה תוקפו של הסכם גישור?

להסכם גישור אשר נחתם בין הצדדים יש תוקף של הסכם לכל דבר ועניין. צדדים המעוניינים בכך יכולים להביא את הסכם הגישור בפני בית המשפט, לצורך מתן תוקף של פסק דין להסכם.

מה קורה במקרה שבו הליך המתנהל בבית משפט מופנה להליך גישור?

במקרה שהליך המתנהל בבית המשפט מופנה להליך גישור, ניתן על ידי בית המשפט זמן לצדדים לפנות למגשר ולקיים הליך גישור.

מה קורה במקרה שבו הליך המתנהל בבית משפט מועבר לגישור ובמסגרת זאת הצדדים מגיעים להסכמות?

בסיום הליך הגישור וככל שהצדדים הגיעו להסכמות, נערך הסכם בין הצדדים אשר בו באים לביטוי ההסכמות. ההסכם יכול שיערך על ידי המגשר או ע"י עורכי הדין של הצדדים.  באפשרות הצדדים להביא בפני השופט את הסכם הגישור ולבקש ליתן תוקף של פסק דין או לחלופין וככל שהצדדים מעוניינים כי ההסכם יישאר סודי ונתוניו יהיו חשופים רק בפני הצדדים להסכם, באפשרותם לפנות לבית המשפט בבקשה לדחות את התביעה מהטעם שגובשו הסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט ובכך יסתיים ההליך המשפטי.

מה משך הליך גישור?

משך הליך הגישור תלוי בצדדים להליך, במורכבותו ובזמינות הצדדים לניהול הליך הגישור. על פי רוב, משך ניהול הליך גישור קצר משמעותית מניהול הליך בבית המשפט ואורך בתיקים פשוטים, מספר שבועות בודדים ובתיקים מורכבים, מספר חודשים לכל היותר.

צור קשר