מה תוקפו של הסכם גישור?

להסכם גישור אשר נחתם בין הצדדים יש תוקף של הסכם לכל דבר ועניין. צדדים המעוניינים בכך יכולים
להביא את הסכם הגישור בפני בית המשפט, לצורך מתן תוקף של פסק דין להסכם.

צור קשר