מה קורה במקרה שבו הליך המתנהל בבית משפט מופנה להליך גישור?

במקרה שהליך המתנהל בבית המשפט מופנה להליך גישור, ניתן על ידי בית המשפט זמן לצדדים לפנות למגשר ולקיים הליך גישור.

צור קשר