מה קורה במקרה שבו הליך המתנהל בבית משפט מועבר לגישור ובמסגרת זאת הצדדים מגיעים להסכמות?

בסיום הליך הגישור וככל שהצדדים הגיעו להסכמות, נערך הסכם בין הצדדים אשר בו באים לביטוי ההסכמות. ההסכם יכול שיערך על ידי המגשר או ע"י עורכי הדין של הצדדים.  באפשרות הצדדים להביא בפני השופט את הסכם הגישור ולבקש ליתן תוקף של פסק דין או לחלופין וככל שהצדדים מעוניינים כי ההסכם יישאר סודי ונתוניו יהיו חשופים רק בפני הצדדים להסכם, באפשרותם לפנות לבית המשפט בבקשה לדחות את התביעה מהטעם שגובשו הסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט ובכך יסתיים ההליך המשפטי.

צור קשר