מה ההבדל בין גישור לבוררות?

הגם שגישור ובוררות מהווים חלופות לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, הליך בוררות והליך גישור שונים מהותית האחד מהשני. בהליך בוררות, מציגים הצדדים את עמדתם וראיותיהם בפני הבורר ובסיום ההליך, הבורר הוא שמקבל את ההחלטה ונותן פסק בוררות, בעוד בהליך גישור, ההחלטות וההסכמות מתקבלות ע"י הצדדים להליך הגישור והמגשר תפקידו להכווין ולסייע לצדדים לגבש הסכמות.

צור קשר