מהי מסגרת החיסיון/סודיות בהליך הגישור?

הליך הגישור כולו הוא הליך סודי. בהליך נוכחים אך ורק הצדדים להליך , או מי מטעמם, בהסכמת שני הצדדים. כל שנאמר במסגרת הליך הגישור סודי כך שלא ניתן להביאו בפני בית משפט ולא ניתן להעיד בבית המשפט את המגשרים. הדבר מהווה יתרון גדול, בתחום הגישור העסקי, וזאת מכיוון שהסודיות והחיסיון מונעים פגיעה עתידית במוניטין החברה.

צור קשר