גישור עסקי

מחלוקות ואי הסכמות בעולם העסקי הן עניין יומיומי בשגרת ארגונים פרטיים וציבוריים כאחד, בכל תחום עיסוק וללא תלות בגודלם ובנפח פעילותם.

גישור עסקי הינו הליך יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט הדן במחלוקות עסקיות. תחת הגדרת גישור עסקי ניתן למצוא מגוון רחב של סכסוכים מעולם העסקים- סכסוכים בין בעלי מניות בחברה, מחלוקות באשר ליישום הסכמים, קונפליקטים סביב אי תשלום תמורה, סכסוכים בין שותפים עסקיים, ליקויי בנייה, הפרת הסכמי הפצה, הפרת הסכמי בלעדיות, איחור במסירת נכס ועוד. ההליך הינו וולנטרי, מתקיים בהסכמה מלאה ובשיח פתוח בין הצדדים. במסגרת ההליך מסייע המגשר העסקי לצדדים לפתור את הסכסוך/המחלוקת ולהגיע להסכמות. בסיומו של הליך הגישור העסקי נערך הסכם בין הצדדים אשר בהתאם לנסיבות ולרצונם, יכול שיועבר לאישורו של בית המשפט לשם קבלת תוקף של פסק דין.

הליך הגישור העסקי הפך מוכר, נגיש ולגיטימי בעולם העסקי. המשותף לכל הפונים לגישור עסקי הוא הרצון להביא את המחלוקת לכלל סיום בפרק הזמן הקצר ביותר שניתן ובדיסקרטיות.  סכסוכים עסקיים ברובם, מצריכים פתרונות מיידיים, בזמן אמת והצדדים המעורבים אינם יכולים להמתין שנים בניהול הליך משפטי ארוך, שכן עד מועד מתן פסק הדין המחלוקות לא תהיינה רלוונטיות וכל הכרעה ככל שתינתן לא תספק מענה לצרכי העבר. חברות ובעלי עסקים רבים מכירים ביתרונות הרבים של הליך גישור עסקי לעומת ניהול הליך משפטי בבתי המשפט ובוחרים, לפנות להליך גישור עסקי בטרם פנייה לערכאות משפטיות, זאת על מנת לסיים את המחלוקת/הסכסוך באופן האפקטיבי ביותר עבור הארגון.  

ניכר כי, בתי המשפט מכירים ביתרונות הגישור העסקי וביעילותו, מעודדים ומפנים צדדים להליכים משפטיים לנתב את סכסוכם להליך גישור עסקי חיצוני וזאת על מנת לאפשר לצדדים לסיים את הסכסוך באופן מיטבי במסגרת זאת.

יתרונות הליך הגישור רבים ובתחום הגישור העסקי בעלי משמעות רבה עוד יותר!

חסיון הליך הגישור- עקרונות החסיון והסודיות בעולם העסקי הינם בעלי חשיבות יתרה, בלעדיהם נתונים הצדדים לסכסוך לאפשרות חשיפת המחלוקת לעולם העסקי שבחוץ והסתכנות בנזקים הגלומים מעצם החשיפה. להבדיל מהליך משפטי פומבי, הליך הגישור העסקי מתנהל בדיסקרטיות מירבית, הרחק מעיניי צופים בדמות מתחרים עסקיים, לקוחות, שותפים עסקיים ואמצעי תקשורת.

בהליך גישור עסקי, קיימת חובת סודיות בין המגושרים למגשר ובין המגושרים עצמם. באופן זה לא ניתן לחשוף את שנאמר והוצע במסגרת הליך הגישור ואף לא לעשות בדברים שימוש במסגרת הליך משפטי, ככל ויתנהל ו/או להזמין את המגשרים כעדים בהליך משפטי.

עבור צדדים אשר פונים לגישור בטרם הוגשה תביעה לבית המשפט, היתרון הוא כפול ומכופל וזאת כיוון שלא מוגשים בהליך הגישור כתבי טענות, לא מתקיים דיון פומבי וככל מגיעים הצדדים להסדר, ההסדר לא מפורסם.

שמירה על מוניטין עסקי- מוניטין הינו אחד הנכסים היקרים שיש לעסק. כל סכסוך המובא לפתחו של בית המשפט, מנוהל בפומבי וכך המוניטין העסקי חשוף לביקורת ולפגיעה מעצם פומביות הדיון. כמו כן מרבית פסקי הדין מפורסמים במאגרים משפטיים וחשופים לעיני הציבור, בכך עשויה להיגרם לצדדים פגיעה נוספת במוניטין העסקי. הליך הגישור העסקי על שום החסיון החל עליו מאפשר לצדדים לסכסוך לשמור הרמטית על הנכס החשוב, הלוא הוא המוניטין העסקי.

יעילות וחיסכון בזמן – הליך הגישור הינו הליך מהיר אשר אורך מספר פגישות בודדות וזאת בניגוד להליך משפטי אשר עשוי להימשך חודשים ארוכים ואף שנים, בין השאר בשל העומס הרב בו נתונים בתי המשפט. פתרון הסכסוך העסקי בפרק זמן קצר, ימנע נזקים נוספים אשר עשויים להתגבש עם התארכות ההליך ויצמצם הפסדים פיננסיים הנילווים לסכסוך כגון: הפסקת עבודה משותפת, עבודה במתכונת מצומצמת וכד'.

חסכון כספי- הליך גישור עסקי מאפשר ניהול הליך בעלויות נמוכות משמעותית אל מול העלויות הכרוכות בניהול הליך משפטי בערכאות.

שליטת הצדדים על תוצאות הליך הגישור העסקי- פתרון סכסוך/מחלוקת באמצעות גישור עסקי, מאפשרת לצדדים ניהול שיח מבוסס אינטרסים, צרכים, תוך כבוד הדדי. לצדדים לגישור שליטה מלאה בתוצאות ההליך. מכלול ההחלטות מתקבלות בהסכמת כל הצדדים המעורבים בהליך הגישור העסקי ובכך לא מופקעת השליטה על התוצאה לטובת גורם שלישי, שופט, המכריע בסכסוך.

גישור עסקי מאפשר המשך שיתופי פעולה עסקיים – הגישור העסקי טומן בחובו אפשרות ליצירת פתרונות המאפשרים לצדדים לסכסוך עסקי לשמר מערכות יחסים עסקיות בעתיד ולהמשיך לשתף פעולה בהצלחה בהמשך דרכם המקצועית. יתרון חשוב זה, לא  בהכרח  יילקח במכלול שיקולי השופט, כאשר יתבקש להכריע בסכסוך המובא לפתחו, זאת בשל האופן בו מתנהל הליך משפטי בבית המשפט.

נוחות ניהול הליך גישור – ישיבות הגישור מתקיימות בחדר ישיבות כאשר הצדדים מסובים בשולחן אחד, במועד המתאים עבורם, תוך ניהול שיח משתף וקיום דיון מקדם מבוסס צרכים.

 

זקוקים לייעוץ בתחום הגישור העסקי?, צוות משרדנו ישמח להעניק לכם מענה.
צרו עימנו קשר כעת:
בטלפון: 04-6961180
בדוא"ל: info@www.llrlaw.co.il , או השאירו פרטים בטופס צור קשר.
פנייתכם תנותב ישירות אל עורכי הדין במשרדנו. סודיותכם מובטחת.

 

צור קשר