גישור משפחתי

משפחה – "במשמעות הנפוצה של מושג זה משפחה נוצרת על ידי שני בני זוג הנישאים זה לזה, וכוללת גם את ילדיהם. במשמעות רחבה יותר, המשפחה כוללת קרובים נוספים, כגון הורים של בני הזוג, אחים וכדומה. משפחה נוצרת גם ללא קשר רשמי של נישואים, כאשר בני הזוג הופכים לידועים בציבור. כאשר אחד מבני הזוג נפטר, או שבני הזוג מתגרשים או נפרדים, המשפחה הופכת למשפחה חד-הורית.

במרוצת המאה ה-20 ניתנה למושג "משפחה" משמעות רחבה יותר בחברה המערבית, לפיה יחידה משפחתית היא קבוצה חברתית של שני אנשים או יותר המזהים את עצמם כקשורים זה לזה. לרוב על ידי קשר דם, נישואין או אימוץ וחיים ביחד ביחסי קרבה ואף תלות הדדית" (מתוך אתר ויקיפדיה).

קונפליקטים מתרחשים בכל מעגלי החיים המשיקים בקשר ישיר לחיי משפחה על הגדרתה הרחבה כאמור, החל מגיל הבגרות וכלה בגיל השלישי. צוות משרדנו דוגל באמונה כנה כי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם קונפליקטים שכאלו, הינה באמצעות הליך גישור משפחתי וזאת לאור העובדה כי לסכסוך משפחתי, תמיד קודם קונפליקט רגשי, שיש להתייחס אליו בכובד ראש והוא על פי רוב המפתח לפתרון. גישור משפחתי מאפשר לעצור הסלמת סכסוך ולהשאיר את השליטה על התוצאה הסופית בידי הצדדים לקונפליקט. כמו כן מאפשר הגישור, יצירת מצב של Win Win, ו"הגדלת העוגה", מצב דברים זה מוביל לשביעות רצון יתרה של צדדים בסיומו של הליך הגישור וכן מאפשר המשך קיום מערכת יחסים משפחתית תקינה. לא כך הדבר כאשר סכסוך משפחתי מובא לפתחה של ערכאה משפטית, בה גורם שלישי, מכריע בסכסוך, עובדה הגורמת לעיתים תכופות לתחושת קיפוח או הפסד של אחד הצדדים המעורבים או יותר.

ניהול הליך גישור משפחתי, מצריך הכשרה מקצועית נישתית, על שום היותו מורכב רגשית וקוגניטיבית כאחד ובעיקר על שום השפעתו והשלכתו על עתידן של פרטים ומשפחות .

במשרדנו תוכלו למצוא מערך ייחודי של עורכי דין מגשרים, המתמחים בניהול ופתרון משברים משפחתיים, יחד נסייע בידכם להגיע להבנות המיטיבות עם כל המעורבים וכפועל יוצא תוכלו לחזור ולנהל חיי משפחה ומערכות יחסים בריאות ותקינות.

במשרדנו מתנהלים גישורים משפחתיים, בין השאר, במקרים הבאים:

צור קשר