גישור

גישור הינו הליך אלטרנטיבי, לפתרון סכסוכים ומחלוקות בנושאים שונים מחוץ לכותלי בית המשפט.

בגישור מנהלים הצדדים המעורבים משא ומתן לפתרון המחלוקות ביניהם, תוך שאיפה להגיע להסכמות באשר לאינטרסים המשותפים והנפרדים. צדדים לגישור נוטלים לידיהם את האחריות לפתרון הסכסוך ובעזרת המגשר מתווים תהליך של בניית הסכמות.

המגשר אינו בורר או שופט המכריע בסכסוך! ואין ביכולתו לכפות על הצדדים פתרונות. המגשר מחוייב באובייקטיביות, נייטרליות ואינו מצדד במי מהצדדים. תפקידו לנהל את הליך הגישור, כך שבסופו יגבשו הצדדים הסכמות, המשקפות ומעניקות מענה ראוי לאינטרסים שלהם.

הליך הגישור מאפשר הסתכלות רחבה על המחלוקות, פתרון מהיר יחסית ובאופן שישרת את הצדדים המעורבים בטווח הארוך.

גישור הינו הליך וולונטרי וקיומו מותנה בהסכמת הצדדים.

גישור הינו הליך סודי וחסוי, על כל הצדדים המעורבים לשמור על סודיות בנוגע לכל המידע והפעולות שנחשפו או נעשו בהליך.

כיצד מתנהל הליך הגישור?

גישור מתחיל בפגישה משותפת, של כל הצדדים המעורבים ועורכי דינם במידה והם מיוצגים. הפגישה מתנהלת באווירה נעימה ומכובדת, בחדר הישיבות במשרדנו.

במסגרת הפגישה המשותפת מציגים הצדדים את עמדותיהם באשר למחלוקת ומבינים את עמדות הצד השני, באמצעות הקשבה פעילה. פגישה זו מייצרת את הבסיס לתקשורת הדדית, שתאפשר בהמשך הליך הגישור גיבוש הסכמות, באופן שנוצרת הסתכלות רחבה, הגיונית ושקולה יותר על "תמונת" הסכסוך.

בשלב שני, לאחר סיום הצגה סובייקטיבית של הרקע העובדתי לסכסוך, יקיים המגשר פגישה נפרדת עם כל צד במידת הצורך, במסגרתה יוכלו הצדדים להוסיף מידע על זה שנמסר בפגישה המשותפת ולדייק באשר לאינטרסים האישיים שלהם. כל תכני הפגישה הפרטית, יוותרו חסויים, אלא אם התיר הצד למגשר לחשפם בפני הצד האחר. במסגרת הפגישה האישית יבצע המגשר הערכה אובייקטיבית של הסיכונים והסיכויים המשפטיים של כל אחד מהצדדים המעורבים ובסיומה יידונו מגוון פתרונות אפשריים למחלוקות, כחלק מסיעור מוחות יצירתי, המאפשר "הגדלת העוגה" ולעיתים אף המשך קיום מערכת יחסים עסקית תקינה.

מטרת השלב האחרון בגישור הינה, גיבוש הסכמות המבוססים על האינטרסים והצרכים המשותפים לצדדים, זאת בהתאם לפתרונות שהועלו במסגרת פגישות הגישור.

הסכם-סיום הליך גישור

בסיומו של הליך הגישור, ייחתם הסכם בין הצדדים. הסכם זה הינו הסכם משפטי מחייב!. לצדדים האפשרות לבחור, אם להעביר את ההסכם לבית המשפט, בבקשה ליתן לו תוקף של פסק דין, או להשאירו על קנו, כהסכם מחייב לכל דבר ועניין.

צור קשר