ייחודו של הליך גישור לגירושין

הליך גישור לגירושין מאפשר לבני זוג ליישב את הקונפליקט והמחלוקות הקיימות ביניהם בהסכמה, בחכמה ובסיוע איש מקצוע נייטראלי, המגשר המשפחתי, זאת בהתאם לצורכיהם ורצונותיהם האישיים.

היתרון הגדול ויופיו של הגישור לגירושין טמון בעובדה כי השליטה בתהליך נמצאת בידי בני הזוג, הם אלו שיקבעו וימצאו את הפתרונות הנכונים והמדוייקים עבור משפחתם וזאת להבדיל מניהול הליך משפטי בו השופט מכריע ומחליט סופית על פתרון המחלוקות עבור בני הזוג. למגשר הגירושין אין סמכות להכריע בסכסוך ולא לשפוט בין הצדדים, במסגרת תפקידו ישמור על נייטרליות ולא ינקוט עמדה כלפי צד כלשהוא. מגשר הגירושין יסייע בידי בני הזוג במציאת פתרונות משותפים מוסכמים ובכל מקרה מציאת הפתרונות ויישוב המחלוקות, תמיד תהיינה פרי הסכמתם ההדדית של בני הזוג.

הליך גישור לגירושין הינו הליך מקיף וממצא, המאפשר התייחסות לכל היבטי המשבר והגעה לעומקם של הצרכים האמיתיים של בני הזוג באמצעות הקשבה הדדית, שיח משתף, ביטוי רגשי וניהול משא ומתן תוך כבוד הדדי וזאת עד גיבוש הסכם גירושין הוגן ומיטיב עבור שני בני הזוג.

הסכם הגירושין הסופי ינוסח ע"י עורך דין מגשר הגירושין בהליך ויוגש על ידו לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, שם יקבל תוקף של פסק דין על מכלול משמעויותיו.

גישור לגירושין הליך וולנטרי – גישור גירושין הינו הליך וולנטרי, רצוני, בני הזוג בוחרים להתחיל בהליך מרצונם החופשי ואף רשאים בכל עת להודיע על הפסקתו.

גישור גירושין הליך חסוי וסודי – משמעות הדבר הינה כי כל מה שנאמר, נעשה ונמסר במסגרת הליך הגישור, יישאר בין כתלי חדר הגישור ובין מגשר הגירושין ובני הזוג. מגשר הגירושין, לעולם לא יוכל לחשוף פרטים אשר נמסרו במסגרת הגישור ובני הזוג המגושרים, לעולם לא יוכלו לעשות שימוש בתכנים ומידע שעלו במסגרת הגישור, שלא לצרכי גישור, כלומר: היה וגישור הגירושין לא צלח ובני הזוג החליטו להתדיין בערכאות משפטיות, לא יוכלו לעשות שימוש בתכני הגישור שעלו ואף לא לזמן את מגשר הגירושין, למתן עדות בבית המשפט או בבית הדין הרבני בנושאים הקשורים להליך הגישור.

סוגי פגישות בגישור גירושין – במהלך גישור לגירושין, מתקיימות מספר פגישות משותפות עם שני בני הזוג, באווירה מכובדת ונעימה, במסגרתן מנהל מגשר הגירושין את השיח. כמו כן רשאי מגשר הגירושין, להיפגש באופן פרטני עם אחד מבני הזוג, לפגישה אישית, כאשר תכני השיחה האישית, יישארו חסויים וסודיים, אלא אם התיר הצד מראש להעביר את המידע שנמסר לבן הזוג אשר לא נכח בפגישה.

גישור לגירושין וילדים כאשר לבני הזוג יש ילדים משותפים, הליך הגישור מתייחס לצורכיהם ומאפשר להורים ליצור תכנית הורות חדשה ושונה המגדירה את המשך תפקודם ההורי בעתיד.

 

צור קשר